Col·laboracions

Deures i extraescolars

Francesc Xavier Moreno Oliver, Doctor en Psicologia, pedagog i amic d'Edu21

Fa poc es va impulsar una campanya d’una confederació de pares que demanava el boicot i la insubmissió a les tasques escolars creant una gran controvèrsia a la comunitat educativa.

llegir més

Escola per a tothom, una necessitat

Mercè Olivé i Jordi Carmona, Coordinadora de Primària i Director de l'Escola Garbí Pere Vergés d'Esplugues, i amics d'Edu21

Escriure sobre l’escola inclusiva és manifestar clarament una posició: una escola és inclusiva o, en cas de no ser-ho, és exclusiva, perquè no hi ha terme mig en aquest concepte. I no pot ser d’una altra manera, perquè l’educació no només és un dret,

llegir més

La consigna és innovar

Jaume Sarramona

Aquesta és la consigna generalitzada que aquest curs impera en el nostre sistema educatiu, envolupada de grans declaracions verbals, sense oblidar d’esmentar el segle que vivim. Hom podria preguntar: “en la vostra escola no innoveu?”, posant cara de

llegir més

L’hedonisme com a objectiu de vida

Francesc Xavier Moreno, doctor en Psicologia, pedagog i amic d'Edu21

La Llei d’Educació de Catalunya té entre les seves finalitats la formació integral de les capacitats intel·lectuals, ètiques, físiques, emocionals i socials dels alumnes que els permeti el ple desenvolupament de la personalitat. En contraposició, cad

llegir més

Innovació a l’aula: garantir-la i donar-li sentit

Albert Lacruz Bassols, pedagog, amic d’Edu21

Les novetats metodològiques en l’educació són infinites. Sovint en llegim de noves. Totes summament atractives, totes més o menys raonades; totes aporten, segons aquell qui les presenta, excel·lents resultats.

llegir més

Les línies que segueix el currículum català

Jaume Sarramona

El passat mes d’agost l’Oficina Internacional d’Educació de la UNESCO amb seu a Ginebra publicà un informe titulat: “El currículum en els debats i en les reformes educatives en l’horitzó del 2030. Per una agenda curricular del segle XXI” on s’

llegir més

Innovació educativa i interdisciplinarietat

Marc Gijón, mestre i secretari d'Edu21

Durant un llarg període hem identificat com a institucions innovadores aquelles que introduïen les tecnologies a les aules. A poc a poc, però, hem anat deslligant tecnologia d’innovació educativa, donat que diferents experiències han deixat palès que

llegir més

Addicció a les tecnologies i rendiment escolar

Francesc Xavier Moreno Oliver (Doctor en psicologia, pedagog i amicEdu21 )

La importància de les tecnologies de la informació i el coneixement (TIC) es fa cada vegada més evident en els diferents àmbits educatius, amb els seus avantatges i inconvenients.

llegir més

L’aula de formació continuada: un espai d’aprenentatge d’idiomes

Ester Busquets i Anna Matavacas, tècniques de l'Aula de Formació Continuada

L’Aula de Formació Continuada és un espai d’aprenentatge d’idiomes gratuït que depèn de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Vic. És oberta al públic set hores al dia i durant aquest horari s’hi pot assistir lliurement. No hi ha un període d’in

llegir més
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19