Col·laboracions

Recuperant valors

Mireia Civís i Zaragoza, professora FPCEE Blanquerna i col·laboradora d'Edu21

Darrerament, i amb motiu de l’estesa crisi financera i econòmica, es parla molt de recuperar valors. Es parla de com cal ajustar-se al moment actual tot fent presents valors força en desús.

llegir més

El binomi família-escola

Francesc Xavier Moreno Oliver, col·laborador d’Edu21

L’educació integral del nostres fills ve determinada per tres contextos diferenciats: la família, l’entorn social de relació i l’escola. La qualitat d’aquests contextos influenciarà de manera significativa en l’esmentat procés educatiu.

llegir més

No prometis si no “dons”… També a l’educació en el lleure

Mariona Mas, politòloga i directora de Món Jove, i Magí Queralt, mestre de l'Escola Vedruna-Gràcia i monitor d'educació en el lleure

Ja s’ha acabat l’hivern i molts centres comencen a preparar les colònies. La principal motivació de l’equip de monitors és (hauria de ser) fer un servei al nostre entorn, a la societat que ens envolta: volem contribuir a fer un món millor, més just,

llegir més

Ha d’educar l’escola?

Jaume Sarramona, Catedràtic emèrit de Pedagogia de la UAB

Ben segur que aquesta pregunta semblarà a molts un simple exercici retòric, gairebé pròpia d’un primer curs de magisteri. Però resulta que per algunes persones i grups aquest interrogant mereix una resposta negativa, contradient la tradició pedagògic

llegir més

Catalunya, l’educació, i la cerimònia de la confusió

Jordi Riera i Romaní, Professor Titular de Pedagogia de la URL i assessor principal d’Edu21

Si vostès es prenen la molèstia d’introduir els termes “crisi de l’educació” –o binomi similar– dins de qualsevol buscador de les hemeroteques digitals obertes i lliures d’accés –excel·lent decisió per cert presa per alguns dels diaris del

llegir més

Eines digitals per a l’escola del segle XXI

Josep-Manuel Rafí i Francesc Solà, Director d’Edicions Educatives i Cap d’Edicions de Recursos Didàctics. Editorial Barcanova.

Quan parlem de l’escola catalana sovint ho fem enumerant els reptes que té plantejats des de les vessants més diverses: de l’alentiment dels moviments de recerca i innovació pedagògica als constants canvis legislatius i curriculars que l’afecten, pas

llegir més

Què és això de Bolonya? (II)

Jaume Sarramona, catedràtic emèrit de Pedagogia de la UAB

Com a continuació del nostre anterior article seguim referint-nos al denominat procés de Bolonya, o de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), i entrem ara en el nucli dur dels canvis que propo

llegir més
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20