Fes-te amic d’EDU21

Edu21 vol comptar amb una àmplia i variada xarxa d’Amics, que formin la base d’un moviment de canvi i transformació pedagògica, per bastir un model educatiu innovador capaç de donar resposta als reptes presents i futurs de la societat catalana.Ser Amic d’Edu21 comporta el pagament d’una única quota anual de 45€, que implica un compromís d’un any amb l’associació. Un cop transcorregut aquest any es podrà renovar el compromís amb un nou pagament de la quota, que no serà automàtic -demanarem de nou el consentiment- perquè volem que ser Amic d’Edu21 sigui un acte de renovat compromís.Sent Amic d’Edu21 s’ajuda al sosteniment de l’Associació i del propi projecte tot obtenint una sèrie d’avantatges:

Ser informat de forma preferent de les activitats, iniciatives, grups de treball, coachings formatius, congressos, etc. que Edu21 organitzi o hi participi.

Assegurar-se lloc en totes les activitats obertes al públic que Edu21 organitzi (prèvia reserva).

L’oportunitat de conèixer i dialogar amb els ponents o conferenciants dels actes en espais específics d’abans o després de les seves intervencions públiques.

Ser consultat a l’hora de formar i expressar opinions i reflexions sobre els principals aspectes que incideixen en la millora de l’educació a Catalunya.

Preferència per formar part de comissions de treball sobre temes específics, així com d’estudis i recerques en l’àmbit pedagògic.

Poder exercir com ajudant-voluntari en les tasques de planificació, organització i desenvolupament dels actes que Edu21 desenvolupi o hi col·labori.

Visitar, si es desitja, com Amic d’Edu21 els centres i les activitats destacades i promocionades com “ReferentsEdu21”.

Oportunitat de publicar en el butlletí electrònic i el web d’Edu21 articles, ressenyes, notícies o recomanacions d’actes, esdeveniments, publicacions, webs d’interès, propostes de centres de referència, etc. i que recomani com a Amic.

Possibilitat, si es vol, d’aparèixer en el llistat d’Amics en el web d’Edu21 amb fotografia, resum curricular i amb enllaços a pàgines web, blogs o altres.