Informació legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, codis i qualsevol altre material són propietat de l’Associació Edu21, o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts l’Associació Edu21. Tot aquest material està protegit per la legislació de protecció de la propietat intel.lectual i el seu ús indegut pot ser objecte de sancions fins i tot penals d’acord amb l’article 270 del vigent Codi Penal.Tot accés a aquest llloc web de l’Associació Edu21 resta subjecte a les condicions següents: Queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o trametre tant el contingut com el codi de les pàgines, llevat que es compti amb autorització expressa i per escrit de l’Associació Edu21. De forma especial, queda prohibida tot tipus de còpia, reproducció, distribució i ús – en qualsevol medi – de les imatges, logotips o altres signes identificatius de l’Associació Edu21. La informació que es facilita a aquesta pàgina no pot ser objecte per part dels usuaris de venda o cessió, sota cap concepte, incloent-hi la gratuïta. L’usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de l’Associació Edu21 o de tercers, o que puguin atemptar contra les normes vigents. L’Associació Edu21 donarà estricte compliment a la normativa vigent en cada moment sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l’usuari, preservant la seva privacitat. L’usuari del web dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a l’Associació Edu21 a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ús, d’acord amb el que estableixen els articles 5, 6, 11 i demés concordants, de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. L’usuari del web que facilita dades de carácter personal a l’Associació Edu21 resta assabentat que podrà exercitar davant d’aquests els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999. D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’Associació Edu21 informa als usuaris del web que les dades de navegació de l’usuari NO seran controlades per galetes (cookies). Els usuaris queden informats que la utilització dels sistemes electrònics de transmissió de dades i el correu electrònic no ofereixen garanties absolutes de seguretat. L’Associació Edu21 no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels posibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a l’Associació Edu21, de retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecarregues de línies telefòniques o sobrecarregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de l’Associació Edu21. L’Associació Edu21 no serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços o que provingui de fonts alienes a aquesta Administració. L’Associació Edu21 no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del web i dels seus serveis. Quan sigui raonablement possible, s’advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis. L’Associació Edu21 es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació i configuració del web, així com l’oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.