Propera activitat

Notícia destacada

06 de agost, 2022

Enric Roca, director d'Edu21

Article publicat a El Punt-Avui

El nostre sistema educatiu es troba “tensionat” degut a diversos factors que s’han anat succeint en els darrers temps. Entre aquests destacaríem: pretensions de generalització d’innovacions sense un període propi de reflexió i anàlisi; canvis legislatius i curriculars imposats pels governs; ràpides adaptacions per la pandèmia que afectaren els projectes de centre i la tasca dels professionals; reformes de calendari i d’organització dels centres sense consensuar-les amb la comunitat educativa; absència de criteris clars sobre què prioritzar en el treball pedagògic; escassetat secular de recursos per poder implementar la inclusió educativa; tímids i insuficients avenços en la consideració de la tutoria i l’orientació educativa com a pilars centrals de la funció docent i l’atenció a l’alumnat, etc.

Llegir més.

Llegir el darrer butlletí Edu21


Grup EduEstatGrup EduInterGrup Edufutur

Activitats anteriors

tribunes

33a Tribuna Edu21: Aprendre entre iguals, en equips docents.
Enric Roca, director d'Edu21

Article publicat a El Punt-Avui
10 de maig de 2018

Aprenentatge entre professors i docència compartida. Per aprenentatge entre iguals entenem diferents modalitats d’ensenyament i aprenentatge que fan dels processos d’interacció una oportunitat per aprendre dels altres.

grups de treball

Trobada Amics d’Edu21
27 de gener de 2022

Trobada d’Amics d’ Edu21 per compartir i analitzar els temps que viu l’educació al nostre país.  Alguns articles compartits en...

altres activitats

Educació i Cultura. Els fonaments de la nova República Catalana
25 de febrer de 2020

El 25 de febrer, a les 19:30, Edu21 va protagonitzar una xerrada i un debat sobre: “Educació i Cultura. Els fonaments de...