Propera activitat

Notícia destacada

22 de abril, 2021

Amb motiu del debat que suscita la futura implementació de l’enèsima llei educativa –la Lomloe–, i amb aquesta la també enèsima reforma curricular de l’educació obligatòria, convé assenyalar unes constatacions que no per evidents resulten menys oportunes de recordar. En primer lloc, cal dir que tot currículum és resultat d’una acció política o, millor, d’un recopilatori de decisions d’índole política, atès que no responen a argumentacions de contrastació científica. Qui decideix, i en nom de qui, el que es posa en el currículum escolar o se’n treu? Quines competències, objectius i continguts d’aprenentatge es prescriuen com a obligatoris i universals i quins no? I quins son els arguments de la mencionada tria? La tradició potser? La força de determinats lobbies gremials o corporatius? El poder de l’acadèmia o acadèmies? Els interessos dels grups de pressió seculars de l’Estat?

Llegir més.

Llegir el darrer butlletí Edu21


Grup EduEstatGrup EduInterGrup Edufutur

Activitats anteriors

tribunes

33a Tribuna Edu21: Aprendre entre iguals, en equips docents.
10 de maig de 2018

Aprenentatge entre professors i docència compartida. Per aprenentatge entre iguals entenem diferents modalitats d’ensenyament i aprenentatge que fan dels processos d’interacció una oportunitat per aprendre dels altres.

grups de treball

Els membres d’EduEstat fan les seves propostes per a la Catalunya 2022
07 de març de 2021

El Govern va crear fa mesos un grup de treball per elaborar l’estratègia “Catalunya 2022”, que permetrà fer propostes de futur...

altres activitats

Educació i Cultura. Els fonaments de la nova República Catalana
25 de febrer de 2020

El 25 de febrer, a les 19:30, Edu21 va protagonitzar una xerrada i un debat sobre: “Educació i Cultura. Els fonaments de...