27 abril 2019

EduInter

Objectius del grup EduInter

  • Reflexionar sobre la interconnexió d’àmbits temàtics, ara separats, per a garantir una comprensió global del món per part de l’alumnat.
  • Elaborar propostes de disseny curricular de caire interdisciplinari superant les matèries enteses com a compartiments estancs.
  • Formular propostes didàctiques i organitzatives, d’aula i de centre, tot tenint en compte els nous escenaris de canvi i d’innovació actuals que es basen, en bona mesura, en el treball per projectes o àmbits, connotant-los de la comprensió holística de l’aprenentatge i del coneixement.
  • Avaluar l’impacte que sobre el sistema educatiu tindria –en tots els seus àmbits– aquest nou enfocament curricular.
  • Formular propostes i recomanacions adreçades al sistema educatiu i, en general al sistema social, amb la participació de la comunitat educativa, mitjançant informes, publicacions, debats, tribunes, etc.
  • Coordinar-se amb els grups Eduestat i Edufutur per elaborar propostes conjuntes i establir sinergies de treball i de promoció conjunta.

Materials

Presentacions i resums

Recopilatori de propostes

Fotografies de les sessions