Grups Edu21

EduInter

Objectius del grup EduInter Reflexionar sobre la interconnexió d’àmbits temàtics, ara separats, per a garantir una comprensió global del món per...

llegir més

EduFutur

Objectius del grup EduFutur Explorar els escenaris emergents socials, econòmics, tecnològics, biològics, etc. amb previsible incidència sobre l’educació. Avaluar l’impacte...

llegir més

EduEstat

Objectius del grup EduEstat Recopilar el treball elaborat en la primera fase d’Eduestat, actualitzar-lo i sistematitzar-lo per àmbits temàtics. Reflexionar críticament...

llegir més