articles i publicacions

10 de agost de 2021
Enric Roca, director d'Edu21

El segon any de convivència amb la pandèmia està evidenciant tensions entre necessitats i interessos, individuals i col·lectius, de naturalesa molt diversa i sovint de mal reconciliar. És comprensible que després de tant de temps amb mesures restrictives alguns joves relaxin els seus comportaments. També molts adults tendeixen a viure en una aparent, però falsa,...

12 de abril de 2021
Enric Roca, director d'Edu21

Amb motiu del debat que suscita la futura implementació de l’enèsima llei educativa –la Lomloe–, i amb aquesta la també enèsima reforma curricular de l’educació obligatòria, convé assenyalar unes constatacions que no per evidents resulten menys oportunes de recordar. En primer lloc, cal dir que tot currículum és resultat d’una acció política o, millor, d’un...

13 de desembre de 2020
Enric Roca, director d'Edu21

“L’avaluació ha d’anar dirigida a descobrir i fer explícit el potencial que cada discent atresora i, per tant, ha de donar oportunitat a respostes múltiples i a l’aflorament del pensament divergent

29 de setembre de 2020

Manifestem la nostra més absoluta repulsa a aquesta inhabilitació, dictada pel Tribunal Suprem espanyol, per la seva total desproporció i que s’afegeix a la campanya de repressió judicial i política de l’Estat espanyol contra l’independentisme català. Edu21, com a entitat civil catalana i membre del Consell per la República, es mantindrà fidel a les institucions...

15 de agost de 2020
Enric Roca, director d'Edu21

Tots desitjaríem que el proper retorn a l’escola es produís amb total normalitat, però, malauradament, sabem que això no serà pas així. La incertesa de la situació sanitària, també la que deriva de les mateixes instruccions de les autoritats educatives, conviden a expressar-se des de la màxima prudència a l’hora de pronosticar la realitat que...

13 de juny de 2020
Enric Roca, director d'Edu21

“Reformarem en profunditat l’organització en els centres o seguirem fent veure que no passa res?

02 de maig de 2020
Enric Roca, director d'Edu21

“És hora de prendre decisions valentes pensant en el benefici de l’alumnat"

14 de desembre de 2019
Enric Roca, director d'Edu21

“Les irregularitats detectades en la mostra de l’Estat espanyol obliguen a relativitzar les dades de PISA 2018