articles i publicacions

26 de febrer de 2024
Enric Roca, director d'Edu21

Cada vegada que irromp l’informe PISA, l’educació mereix titulars, comentaris, entrevistes, etc., i durant un breu temps, com succeeix amb tota notícia periodística, el debat educatiu interpel·la tot tipus d’actors que, en bona part amb gran gosadia, pontifiquen sobre els mals del sistema i ofereixen receptes simples per arranjar-los. Però si fem un esforç per...

07 de novembre de 2023
Enric Roca, director d'Edu21

Darrerament, el concepte d’educació mediàtica s’està promovent com a resposta a la inquietud social i pedagògica davant un escenari en què les notícies enganyoses (fake news) proliferen mitjançant tots els ressorts comunicatius i, molt especialment, a través de les xarxes socials. Sempre han coexistit informacions veraces al costat d’altres de dubtosa credibilitat o directament falses....

22 de juliol de 2023
Enric Roca, director d'Edu21

“Cap independència s’assoleix des de la incompareixença, a menys que vagi acompanyada d’una mobilització massiva i permanent de la població. No ens trobem en aquest escenari, i diumenge al vespre, si guanya l’abstenció, la lectura des d’Espanya i Europa serà que l’independentisme perd representativitat, poder de decisió i d’influència

03 de abril de 2023
Enric Roca, director d'Edu21

Fa uns dies el conseller d’Educació va fer unes declaracions en què afirmava que per primer cop es té la intenció de compartir “totes les dades d’abandonament de l’alumnat amb tots els municipis del país”. I afegia: “Hi hem de posar cara, noms i cognoms”, perquè caldrà “anar a buscar les històries de vida, l’alumne,...

04 de desembre de 2022
Enric Roca, director d'Edu21

“ El sistema educatiu està tensionat i entre les causes hi ha la impossibilitat de comptar amb una administració que l’ajudi a asserenar-se, que li ofereixi temps i recursos per al disseny, anàlisi i reflexió dels seus propis projectes educatius.

06 de agost de 2022
Enric Roca, director d'Edu21

El nostre sistema educatiu es troba “tensionat” degut a diversos factors que s’han anat succeint en els darrers temps. Entre aquests destacaríem: pretensions de generalització d’innovacions sense un període propi de reflexió i anàlisi; canvis legislatius i curriculars imposats pels governs; ràpides adaptacions per la pandèmia que afectaren els projectes de centre i la tasca...

08 de abril de 2022
Enric Roca, director d'Edu21

Com a conseqüència dels darrers esdeveniments al voltant del nostre sistema educatiu es fa difícil trobar el punt d’equilibri necessari per analitzar amb serenor on som i on anem. Hom té la sensació que un cúmul de circumstàncies ens han portat a una situació on s’han abocat simultàniament desacords seculars entre sindicats majoritaris i administració,...

08 de desembre de 2021
Enric Roca, director d'Edu21

El debat sobre l’ús de la llengua catalana i el seu retrocés en els darrers anys ha reaparegut en aquestes setmanes encenent de sobte totes les alarmes. Una certa desídia continuada per part dels poders públics que, en lloc de romandre vigilants a les dades i als símptomes –per altra banda evidents– del descens social...

10 de agost de 2021
Enric Roca, director d'Edu21

El segon any de convivència amb la pandèmia està evidenciant tensions entre necessitats i interessos, individuals i col·lectius, de naturalesa molt diversa i sovint de mal reconciliar. És comprensible que després de tant de temps amb mesures restrictives alguns joves relaxin els seus comportaments. També molts adults tendeixen a viure en una aparent, però falsa,...

12 de abril de 2021
Enric Roca, director d'Edu21

Amb motiu del debat que suscita la futura implementació de l’enèsima llei educativa –la Lomloe–, i amb aquesta la també enèsima reforma curricular de l’educació obligatòria, convé assenyalar unes constatacions que no per evidents resulten menys oportunes de recordar. En primer lloc, cal dir que tot currículum és resultat d’una acció política o, millor, d’un...

13 de desembre de 2020
Enric Roca, director d'Edu21

“L’avaluació ha d’anar dirigida a descobrir i fer explícit el potencial que cada discent atresora i, per tant, ha de donar oportunitat a respostes múltiples i a l’aflorament del pensament divergent

29 de setembre de 2020

Manifestem la nostra més absoluta repulsa a aquesta inhabilitació, dictada pel Tribunal Suprem espanyol, per la seva total desproporció i que s’afegeix a la campanya de repressió judicial i política de l’Estat espanyol contra l’independentisme català. Edu21, com a entitat civil catalana i membre del Consell per la República, es mantindrà fidel a les institucions...