articles i publicacions

17 de gener de 2011
Carles Armengol (Diari Avui)

Fa tot just 25 anys de la llei orgànica del dret a l'educació (LODE), que va entrar en vigor per desenvolupar l'article 27 de la Constitució: garantir el dret de tothom a l'educació i fer-ho en un marc de llibertat i gratuïtat en determinats nivells.

14 de gener de 2011
Enric Roca, coordinador d'Edu21 (Diari Avui)

El darrer Informe PISA 2009 ens indica que els alumnes catalans de quinze anys, en relació amb els anteriors informes del 2000, 2003 i 2006, amb fluctuacions variables, es troben més o menys on estaven fa deu anys. O sigui que es constata que moure s

13 de gener de 2011
Antoni Milian i Massana (Diari Avui)

Hi ha motius per preocupar-se davant dels pronunciaments recents del Tribunal Suprem respecte del model lingüístic escolar català. Les sentències no qüestionen el nucli del model, que, recordem-ho, consisteix en la determinació per part dels poders p

05 de gener de 2011
Enric Roca (Blog d'Edu21, Ara mestres)

Ara que hi ha canvi de govern, algunes veus apunten que fóra bo que els nostres mestres i professors poguessin recuperar la confiança, tant amb el departament d’Ensenyament com, sobretot, en la vàlua de la seva feina i del reconeixement social que me

24 de desembre de 2010
Enric Roca (Blog d'Edu21, Ara mestres)

Ens hem d’acostumar que hem entrat en una fase, que es preveu sigui llarga, on haurem de conviure amb sentències i resolucions judicials que interferiran el nostre cos legislatiu i executiu en molts aspectes del desplegament de l’autogovern de Catalu

20 de desembre de 2010
Enric Roca (Blog d'Edu21, Ara mestres)

El passat dijous dia 16 Edu21 realitzà una tribuna sobre les relacions entre les ciències, les matemàtiques i la tecnologia a les escoles i als instituts. Per què aquest interès per aquestes relacions? Segons Jordi Serrano (cap de recursos humans d’e

15 de desembre de 2010
Jaume Sarramona (Butlletí del Centre d'Estudis Jordi Pujol)

El primer que cal advertir és que el PISA no ens dóna un diagnòstic del nostre sistema educatiu perquè es limita a una avaluació en tres àmbits acadèmics: comprensió lectora, matemàtiques i ciències, i això solament amb els alumnes de 15 anys. Ara bé

11 de desembre de 2010
Enric Roca (Blog d'Edu21, Ara mestres)

Caldrà analitzar amb temps i cura els resultats del PISA 2009 per a Catalunya. Tanmateix, el que ja podem dir és que no s’ha confirmat una tendència a la baixa que semblava que els resultats del 2006 podien suggerir. En la perspectiva que tenim ja d’

09 de desembre de 2010
Enric Roca (Diari Avui)

“Els alumnes d'avui hauran d'esdevenir persones portadores d'uns sòlids valors personals i socials que l'escola ha de contribuir a mostrar-los”

03 de desembre de 2010
Enric Roca (Blog d'Edu21, Ara mestres)

En educació, ens hem d’emmirallar amb algú en aquets temps? Responent al senyor A. Martinez la resposta és que no. Sempre és il·lusori pensar que les experiències d’altres contextos es poden traslladar a la nostra realitat sense més. I, en tot cas, s

27 de novembre de 2010
Enric Roca (Blog d'Edu21, Ara mestres)

Fa pocs dies el The Wall Street Journal de Nova York publicava que en vuit estats nordamericans anaven a implementar una reorientació en la formació inicial dels docents. L’objectiu de la reforma era preparar els mestres perquè adquirissin unes compe

15 de novembre de 2010
(Centre d'Estudis Jordi Pujol)

L’educació és un element estratègic de país que ha esdevingut una qüestió prioritària pel Centre d’Estudis Jordi Pujol, abordant-lo a través de múltiples debats i en el marc d'Edu21. Per seguir reflexionant-hi, el darrer número de VIA conté un dossie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27