31 gener 2011
Toni Mora (coordinador) ( Facultat d'Educació de la UIC)

La situació de les matemàtiques a la secundària catalana. Anàlisi de l’estat de l’ensenyament i l’aprenentatge.

Aquesta monografia neix amb la voluntat de fer una radiografia que permeti examinar l’estat de la didàctica de les matemàtiques als centres escolars catalans de secundària. Alhora, s’examinen quins són els aspectes lligats al rendiment en aquesta matèria i el nivell de satisfacció dels estudiants en aquest tipus d’estudis. Cal tenir en compte que l’afecció per les matemàtiques condiciona la selecció d’estudis a l’hora de matricular-se als estudis universitaris i que es tracta d’una matèria curricular elemental de qualsevol sistema educatiu. La publicació forma part de la “Sèrie Educació”, que edita la Facultat d’Educació de la Universitat Internacional de Catalunya. El tercer capítol és obra d'en Salvador Vidal, col·laborador d'Edu21.

http://www.uic.es/ca/news?id_noti=2005