Referents

L’espai Edu21Referents pretén contribuir a la divulgació, promoció i desenvolupament de projectes, experiències, institucions, persones i organitzacions que es caracteritzen per a portar a terme iniciatives i pràctiques d’innovació educativa. Aquestes innovacions poden abastar qualsevol àmbit del sistema educatiu. Tanmateix, el seu contingut haurà de desenvolupar alguns dels principis de renovació educativa que impulsa l’Associació Edu21 per a la millora de l’educació a Catalunya.Les experiències i els exemples que aquí es presenten s’aniran actualitzant a mesura que els projectes i les accions canviïn i es transformin –aprenguin– a través del temps. Constituiran un indicador de la vitalitat de la innovació educativa a casa nostra, a partir de l’objectiu de modernitzar i transformar el sistema educatiu a la llum de les noves necessitats i reptes de la societat present i futura.Ser ReferentEdu21 comporta estar disposat a obrir les portes i compartir el projecte, o l’experiència, a aquells que es mostrin interessats a conèixer-la i, molt especialment, als Amics d’Edu21. També implica figurar a la pàgina web d’Edu21, des de la qual es resumeix el projecte o l’experiència.