28 març 2011
Enric Roca (Blog d'Edu21, Ara mestres)

Fer-se preguntes

Fer-se preguntes. Vet aquí allò fonamental. La capacitat, la voluntat, l’hàbit de fer-se preguntes. Des de l’educació infantil fins la universitat, el món professional o el personal. Anhel de continuar fent-se preguntes. De cercar les respostes. Moltes d’elles fallides, per descomptat. Però l’oportunitat de seguir aprenent gràcies a les errades, a les falles, a la manca de troballes satisfactòries.
.

http://mestres.ara.cat/blogedu21/2011/03/29/fer-se-preguntes/