articles i publicacions

24 de març de 2018
Enric Roca, director d'Edu21

L’altre dia vaig llegir una entrevista al filòsof Rob Riemen, al suplement Cultura d’aquest diari, en què carregava de forma molt crítica contra diferents agents i institucions, entre altres l’actual model educatiu. Deia Riemen: “El sistema educatiu està ple d’analfabets culturals. No es volen concentrar, no volen desenvolupar les seves capacitats artístiques, no volen entrar...

12 de març de 2018
Enric Roca, director d'Edu21

L’orientació acadèmica i professional als estudiants els ha de permetre disposar de competències personals per prendre decisions de manera autònoma, informada i, per tant, responsable. Tanmateix, aquest objectiu no és senzill en un món tan complex i dinàmic com l’actual, i des d’un sistema educatiu que deixa poc marge a la pròpia construcció d’itineraris formatius...

04 de març de 2018
Olga Vallejo - Diari Ara

Estudiar per projectes es va consolidant a primària com una manera d’entendre l’aprenentatge que, combinada amb altres metodologies, enriqueix l’experiència educativa. Però què passa a l’ESO?

23 de febrer de 2018

Comunicat del Consell Escolar de Catalunya El model educatiu de Catalunya és una història d’èxit. L’escola catalana ha fet possible que siguem un sol poble, en no separar els alumnes per raó de llengua i incorporant la diversitat de tradicions culturals existent arreu del país. Aquest principi d’equitat constitueix una aposta decisiva a favor de...

17 de febrer de 2018
Enric Roca, director d'Edu21

En la denominada era de la informació i la comunicació es manté, en gran mesura, l’accés lliure a les dades. Això democratitza el saber com mai abans s’havia produït en la història de la humanitat. Aquest fenomen ha transformat, i seguirà fent-ho en els propers temps, les nostres societats i les funcions de les institucions...

04 de febrer de 2018
Jaume Sarramona

Aquesta obra suposa la continuïtat del primer volum del llibre publicat el 2015 amb el mateix títol, Competències bàsiques i currículum. En aquell volum es van treballar les següents competències bàsiques: lingüística, matemàtica, científico-tecnològica i digital. En el present volum es tracten les competències bàsiques corresponents a les Ciències Socials, l’Educació en valors, l’Educació artística i...

30 de setembre de 2017
Enric Roca, Director d'Edu21

Res serà igual a partir de l’1-O. Aquests dies de setembre l’Estat ha traspassat a Catalunya totes les línies vermelles que separen un comportament democràtic d’un d’obertament autoritari. Tot això ha servit per evidenciar de manera diàfana la poca qualitat democràtica d’un règim, hereu del franquisme, que durant tots aquests anys no ha pogut o...

19 de juliol de 2017
Enric Roca, director d'Edu21

Darrerament es parla de forma més clara i freqüent d’un fenomen, que encara que ha existit sempre, ara pren unes dimensions diferents pels ressorts que comporten l´ús de les tecnologies i les xarxes socials. El denominat bullyng o assetjament escolar, a més d’expressar-se en les modalitats habituals en els centres educatius, sobretot en els de...

17 de juny de 2017
Enric Roca, director d'Edu21

Quan un curs acaba sempre resulta pertinent preguntar-se si s’han pogut acomplir els objectius formulats al començament. El resultat acostuma a ser agredolç. D’uns anys ençà, a més, determinats problemes semblen evolucionar a pitjor: la desconnexió dels nois i noies vers molts dels continguts acadèmics de sempre i pel seu embolcall metodològic força desconnectat del...

13 de maig de 2017
Enric Roca, director d'Edu21

Aviat l’actual curs escolar finalitzarà i hom tindrà la sensació que tot passa molt ràpidament i que el calendari, sovint, actua en contra dels aspectes que voldríem modificar, donat que les exigències administratives i temporals segueixen una lògica precisa que tendeix a repetir protocols curs rere curs, any rere any. Haurem acabat un curs on...