articles i publicacions

16 de març de 2012
Raül Garica i Aranzueque (Diari Avui)

La neurodidàctica s'entreveu com la ciència que revolucionarà l'ensenyament als joves. El cervell és molt més receptiu als estímuls emocionals en la pubertat. L'adolescència és un període de la vida convuls que molts pares i educadors no sab

05 de març de 2012
Enric Roca (Blog d'Edu21, Ara mestres)

Sabem que en els primers mesos de vida el cervell dels nadons es caracteritza per una gran implosió sinàptica, a la que li segueix un període de poda que només conserva aquelles connexions que l’experiència acumulada li aconsella mantenir i reforçar.

25 de febrer de 2012
Xavier Martínez Celorrio i Antoni Marín Saldo (Fundació Bofill)

Anàlisi de la mobilitat social del període comprès entre 1955 i 2005 (volum 1), i actualització amb dades del 2009 (volum 2). L'estudi desmenteix el tòpic d'una societat catalana tancada rígida i classista i mostra uns índexs alts de mobilitat; posa

04 de febrer de 2012
Enric Roca, coordinador d'Edu21 (El Punt Avui)

Un nou govern espanyol, un nou ministre, i de seguida un reguitzell de noves propostes per introduir canvis en el sistema educatiu. Sobretot aquells canvis que substitueixin les anteriors modificacions del govern antecessor, que, al seu torn, ja havi

31 de gener de 2012
Arturo Canalda, Jaume Carbonell, María José Díaz-Aguado, Mikel Lejarza, Francisco López Rupérez, José Antonio Luengo, José Antonio Marina (Fundación Antena 3)

Publicació que amb un enfocament constructiu i mitjançant una lectura amena i dirigida a tots els públics (pares, educadors, polítics i societat civil) aporta noves dades i propostes d'experts amb l'objectiu de combatre el fracàs escolar en sentit a

30 de desembre de 2011
Enric Roca (Blog d'Edu21, Ara mestres)

Tanquem el 2011 amb una major consciència col·lectiva que la crisi que ens tenalla és molt més greu i profunda de la que ens pensàvem i que trigarem força a sortir del túnel. Precisament per això encara indigna més percebre la situació de dependència

25 de desembre de 2011
Ramon Solsona (El Punt Avui)

Imaginem-nos un noi de setze anys que no aconsegueix acabar el quart d'ESO. És un noi llest i passiu d'aquells que no troben motivació en els estudis, un cas clar de fracàs escolar. La tutora li recomana que ho deixi d'una vegada, que busqui un cicle

24 de desembre de 2011
Enric Roca (El Punt-Avui)

La proposta sense concretar llançada per Mariano Rajoy, en el discurs d'investidura de la presidència del govern central, en relació amb la intenció d'allargar el batxillerat fins a tres anys, ha revifat el debat sobre la seva conveniència pedagògica

12 de desembre de 2011
Xavier Serra i Besalú (El Punt Avui)

El primer article de la Convenció sobre els drets de l'infant explicita que “un infant és l'ésser humà fins als divuit anys”. S'hi estableixen els drets civils, polítics, econòmics, socials i culturals de la infància i la joventut. S'hi recone

06 de desembre de 2011
Enric Roca (Blog d'Edu21, Ara mestres)

En els temps que corren costa trobar elements incentivadors que permetin il·lusionar-se per la feina, per a fer-la cada dia millor i per afrontar els múltiples problemes i obstacles que la tasca educativa comporta en els nostres centres.

27 de novembre de 2011
Ferran Ferrer (director), Alba Castejón, José Luis Castel i Adrià Zancajo (Fundació Jaume Bofill)

Anàlisi dels resultats del PISA 2009 relatius a Catalunya, a partir d'alguns temes claus en l'escola del nostre país: excel·lència i fracàs escolar, alumnat desafavorit i resiliència educativa, hàbits lectors i estratègies d'aprenentatge...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27