articles i publicacions

20 de maig de 2010
Enric Roca, coordinador d'Edu21 (Diari Avui)

Estem en temps de retallades econòmiques, de reajustaments i replantejaments. Davant d'aquesta realitat el nostre sistema educatiu haurà de posar a prova la seva solidesa i la lògica d'aquelles reformes que no es poden ajornar si no volem hipotecar,

08 de maig de 2010
Marc Antoni Adell, Universitat de València

En la tasca educativa, hauríem de donar tot el protagonisme als subjectes de la formació que són els alumnes –alumnat, xicons i xicones-. I d’entre ells, per la seua complexa constitució afectiva i psicològica, els adolescents, que s’ “ubiquen”, ara

30 de abril de 2010
Xavier Marcet (Plataforma editorial)

El darrer llibre de Xavier Marcet, ponent de la conferència inicial del segon seminari Edu21 (Ensenyar i aprendre: escenaris de futur), és

11 de abril de 2010
Enric Roca, coordinador d'Edu21 (Diari Avui)

En el marc del desplegament de la LEC (llei d'educació de Catalunya), fa setmanes que circula l'esborrany del proper decret sobre la direcció dels centres. I les reaccions són molt variades. Certs aspectes de l'esborrany no han agradat als sindicats,

26 de març de 2010
Gené Gordó i Aubarell

En un moment en què les principals activitats econòmiques i socials de tot el planeta estan estructurant-se en xarxa, quan la societat és xarxa, quan una transformació cultural i una manera nova d’interactuar, d’entendre l’acció organitzativa, més en

13 de març de 2010
Enric Roca, coordinador d'Edu21 (Diari Avui)

El desplegament de la llei d'educació de Catalunya (LEC) preveu actualment com un dels seus principals components el futur decret d'autonomia de centres educatius. Sens dubte, el debat que suscita el projecte és indicador que alguna cosa s'està moven

15 de gener de 2010
Miquel Àngel Prats (coord.) (Editorial UOC, col·lecció «Dossiers Did@c-TIC's»)

El tema que ens ocupa és força complex i simple alhora. Complex, perquè se n'ha escrit molt en poc temps i hi ha un munt d'interpretacions segons les diferents visions i maneres de portar a terme aquest nou llenguatge tecnològic emergent a l'escola i

31 de desembre de 2009
Josep M. Puig (coord.) (Editorial Graó)

L'aprenentatge servei és una metodologia que combina en una sola activitat l'aprenentatge de continguts, competències i valors amb la realització de tasques de servei a la comunitat. L'aprenentatge servei parteix de la idea que l'ajuda mútua és un me

24 de novembre de 2009
Mireia Civís i Zaragoza, Jordi Riera i Romaní, Annabel Fontanet i Caparrós, i Elena S. Ojando i Pons (Fundació Jaume Bofill)

D'uns anys ençà hi ha un gran acord en l'assumpció que l'escola en solitari no pot donar resposta als reptes complexos de la societat actual, i que cal que l'escola, la família i els diversos agents educatius del territori realitzin un treball educat

18 de novembre de 2009
Montserrat Torra i Puigdellívol

Estudi sobre l'aprofitament de l'excel·lència creativa dels estudiants de secundària, el qual va resultar guanyador de la segona edició del Premi d'Educació Edu21. El treball guardonat, titulat Esc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28