1 febrer 2010
Fòrum Europeu d'Administradors de l'Educació de Catalunya (Editorial Graó)

Fòrum, Revista d’Organització i Gestió Educativa num. 21: Organitzacions educatives per l’excel·lència

Revista del FEAEC on es donen a conèixer qüestions fonamentals relacionades amb l'àmbit de l'organització i la gestió educativa. En aquest número es recull un resum de les intervencions realitzades en les XV Jornades de GEstió Escolar, dedicades a les organitzacions educatives per l'excel·lència. Hi podreu trobar l'article d'Enric Roca, "Estratègies organitzatives per al desenvolupament del talent i l'excel·lència".