26 març 2010
Gené Gordó i Aubarell

Centros educativos: ¿islas o nodos?

En un moment en què les principals activitats econòmiques i socials de tot el planeta estan estructurant-se en xarxa, quan la societat és xarxa, quan una transformació cultural i una manera nova d’interactuar, d’entendre l’acció organitzativa, més enllà dels propis murs, sorgeixen amb força, cal preguntar-se si el nostre sistema educatiu té la capacitat d’adaptar-se a la mateixa velocitat a la que està progressant la societat, o si contrasta amb ella per tot el contrari. L’autora, Gené Gordó, col·laboradora d'Edu21, proposa avançar en un model organitzatiu que traslladi l’acció educativa dels centres a la xarxa educativa i entengui els centres educatius com a organitzacions-xarxa, erigint-se el node com a element bàsic d’una estructura d’abast més gran, la xarxa educativa.

http://www.grao.com/libros/ficha.asp?ID=764