articles i publicacions

15 de gener de 2009
Enric Roca, coordinador d'Edu21 (Diari Avui)

“Però siguem seriosos, Bolonya no és, ni ha de convertir-se, en res de tot això que denuncien alguns estudiants, sinó que comporta entrar a Europa amb Europa per convergir-hi en el denominat Espai Europeu d’Educació Superior (EEES)”

07 de gener de 2009
Departament d'Innovació, Universitats i Empresa

Paradigmes és una revista quadrimestral dedicada a l’economia productiva i el coneixement. El seu número 1 tracta sobre "la gestió del talent", amb un apartat dedicat a "Talent i educació", amb articles d'Enric Roca (coordinador d'Edu21), Josep de Mi

22 de desembre de 2008
Gregorio Luri (Edicions La Campana)

L’escola contra el món és una crida a l’esperança. Quan criticar l’escola i els mestres s’ha convertit en un esport, quan els profetes de calamitats són venerats pels mitjans de comunicació, el llibre de Gregorio Luri desemmascara tòpics, asserena el

08 de desembre de 2008
Núria Alart i Guasch

Aquest llibre ens explica d'una manera molt pràctica la teoria de les intel·ligències múltiples, del neuropsicòleg Howard Gardner, i ens ofereix diferents possibilitats en el camp de l'educació. Intenta justificar i evidenciar la implementació d'aque

09 de novembre de 2008
Màrius Martínez, professor de pedagogia aplicada de la Facultat de Ciències de l'Educació de la UAB, de la qual ha estat el degà. (Diari Avui, els reptes de l'educació XVI)

"El darrer compromís és per als mitjans de comunicació: els debats sobre educació no haurien de ser un espectacle per tirar llenya al foc"

06 de novembre de 2008
Miguel Martínez, catedràtic de pedagogia de la UB i director de l'Institut de Ciències de l'Educació de la UB (Diari Avui, els reptes de l'educació XV)

"Ens omplim la boca de declaracions sobre l'educació i la importància de l'escola, però no acompanyem bé la seva feina".

05 de novembre de 2008
Joaquim Prats, catedràtic de la UB especialitzat en didàctica de la història. Ha presidit el Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu. (Diari Avui, els reptes de l'educació XIV)

"El que sens dubte constitueix un error és pensar que qualsevol temps passat va ser millor".

04 de novembre de 2008
Antoni Poch i Comas, mestre, vinculat a l'Escola Pública La Roda i a l'Associació de Mestres Alexandre Galí, de Terrassa (Diari Avui, els reptes de l'educació XIII)

"Les autoritats educatives han de facilitar salts qualitatius capaços d'engrescar de debò la comunitat educativa"

03 de novembre de 2008
Enric Roca, coordinador general d'Edu21, pedagog i professor de la Facultat de Ciències de l'Educació de la UAB (Diari Avui, els reptes de l'educació XII)

"Hem de suprimir definitivament el curs de capacitació i endegar el màster del professorat de secundària".

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27