24 abril 2009
Jordi Royo i Isach (Alba Editorial)

Els rebels del benestar: claus per a la comunicació amb els nous adolescents

En l'àmbit familiar, els nous adolescents presenten cinc tipus de conflictes bàsics: el baix rendiment acadèmic; la manca de participació en el repartiment de les tasques domèstiques; l'exigència desmesurada d’amplis horaris d'oci; la negociació relacionada amb els diners i la seva destinació; i l'excessiva exposició a formes d'oci paralitzant com la televisió, el mòbil o Internet. Aquests joves adolescents contemporanis reclamen més autonomia subvencionada, i l'autoritat paternofilial de les generacions anteriors s'ha transformat ara en la dictadura de la negociació continuada. El llibre analitza aquesta situació i proposa al lector algunes claus per a la trobada generacional.

http://www.albaeditorial.es/php/sl.php?shop.showprod&numusr=7455%2F5157&lang=1&m=Eur&ref=97884-84284208&fldr=0