13 març 2009
Norman Doidge (Editorial Aguilar)

El cerebro se cambia a sí mismo

Durant més de quatre dècades la ciència i la medicina tradicionals van defensar la immutabilitat com a característica pròpia de l'anatomia del cervell. La idea més estesa era que l'enteniment humà només es modificava en la infantesa i després d'aquesta únicament canviava per iniciar un procés de deteriorament.

Avui dia els avenços en el camp de la neurociència i l'observació de pacients amb lesions cerebrals irreparables -a més de l'interès de persones anònimes per millorar la qualitat de les seves ments- evidencien el contrari i demostren que un cervell danyat pot reorganitzar-se si alguna de les seves parts deixa de funcionar, i canviar la seva estructura i funció a través de l'activitat i el pensament.

http://www.comunidadsmart.es/libros_detalle.php?id=402