11 maig 2009
Marc Antoni Adell (Ediciones Pirámide)

Estrategias para mejorar el rendimiento académico de los adolescentes

Aquesta obra de Marc Antoni Adell, col·laborador d'Edu21, desenvolupa un model d'integració racional que estudia les corelacions entre els factors essencials que concorren a la predicció i l'assoliment de l'èxit escolar. Es realitzen propostes d'intervenció amb exemples i activitats que permetin millorar el rendiment acadèmic dels nostres estudiants preadolescents i adolescents, partint del principi que els resultats favorables o adversos del rendiment escolar no es deuen en exclusiva a les capacitats de l'alumnat que, d'altra banda, hauria de considerar com les desenvolupa i amb quin grau de dificultat les posa en pràctica, com intervé el professor, sobre quins programes i mètodes es treballa, amb quin context familiar es compta i quin és l'entorn sociocultural que mediatiza l'acció educativa.

http://www.edicionespiramide.es/