articles i publicacions

23 de juliol de 2007
Enric Roca (Diari Avui)

“Cal diversificar les ofertes d’aprenentatge adreçant-les a alumnes individuals o a petits grups que, amb treball semidirigit i amb ajut complementari de les TIC, puguin compartir un mateix temps didàctic no homogeni”

14 de juliol de 2007
Enric Mª Sebastiani i Obrador (Diari El Punt)

"El decret que estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària redueix significativament la presència de l'Educació física, fet que demostra la poca confiança i consideració que es té de l'àrea"

09 de juliol de 2007
Norbert Bilbeny (La Vanguardia)

En Norbert Bilbeny, des de la seva secció "Consultorio atípico" de La Vanguardia, respon la consulta d'una mestra que planteja la dificultat d'ensenyar la responsabilitat avui, quan "ningú no es compromet amb ningú".

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28