25 juliol 2007
Joaquim Arenas i Margarida Muset

La immersió lingüística. Una acció de govern, un projecte compartit

La implantació del model d'escola catalana en llengua i continguts va trobar en la immersió lingüística l'estratègia més adequada i eficaç per dotar a tots els nens i nenes dels mateixos instruments culturals i lingüístics, a fi que es poguessin desenvolupar amb les mateixes possibilitats, independentment de la seva llengua familiar. S'inicia en un període crucial per la recuperació de les nostres llibertats polítiques, de la nostra llengua i cultura, en el marc del restabliment de la Generalitat de Catalunya. Perdura al llarg dels anys per la implicació directa i significada dels pares i mares, de milers de mestres i d'una voluntat política clara per la llengua i l'educació catalanes.

http://www.jordipujol.cat/ca/cejp/estudis/206