articles i publicacions

24 de desembre de 2010
Enric Roca (Blog d'Edu21, Ara mestres)

Ens hem d’acostumar que hem entrat en una fase, que es preveu sigui llarga, on haurem de conviure amb sentències i resolucions judicials que interferiran el nostre cos legislatiu i executiu en molts aspectes del desplegament de l’autogovern de Catalu

20 de desembre de 2010
Enric Roca (Blog d'Edu21, Ara mestres)

El passat dijous dia 16 Edu21 realitzà una tribuna sobre les relacions entre les ciències, les matemàtiques i la tecnologia a les escoles i als instituts. Per què aquest interès per aquestes relacions? Segons Jordi Serrano (cap de recursos humans d’e

15 de desembre de 2010
Jaume Sarramona (Butlletí del Centre d'Estudis Jordi Pujol)

El primer que cal advertir és que el PISA no ens dóna un diagnòstic del nostre sistema educatiu perquè es limita a una avaluació en tres àmbits acadèmics: comprensió lectora, matemàtiques i ciències, i això solament amb els alumnes de 15 anys. Ara bé

11 de desembre de 2010
Enric Roca (Blog d'Edu21, Ara mestres)

Caldrà analitzar amb temps i cura els resultats del PISA 2009 per a Catalunya. Tanmateix, el que ja podem dir és que no s’ha confirmat una tendència a la baixa que semblava que els resultats del 2006 podien suggerir. En la perspectiva que tenim ja d’

09 de desembre de 2010
Enric Roca (Diari Avui)

“Els alumnes d'avui hauran d'esdevenir persones portadores d'uns sòlids valors personals i socials que l'escola ha de contribuir a mostrar-los”

03 de desembre de 2010
Enric Roca (Blog d'Edu21, Ara mestres)

En educació, ens hem d’emmirallar amb algú en aquets temps? Responent al senyor A. Martinez la resposta és que no. Sempre és il·lusori pensar que les experiències d’altres contextos es poden traslladar a la nostra realitat sense més. I, en tot cas, s

27 de novembre de 2010
Enric Roca (Blog d'Edu21, Ara mestres)

Fa pocs dies el The Wall Street Journal de Nova York publicava que en vuit estats nordamericans anaven a implementar una reorientació en la formació inicial dels docents. L’objectiu de la reforma era preparar els mestres perquè adquirissin unes compe

15 de novembre de 2010
(Centre d'Estudis Jordi Pujol)

L’educació és un element estratègic de país que ha esdevingut una qüestió prioritària pel Centre d’Estudis Jordi Pujol, abordant-lo a través de múltiples debats i en el marc d'Edu21. Per seguir reflexionant-hi, el darrer número de VIA conté un dossie

17 de octubre de 2010
Ko Melief i Olga Esteve (coord.) (Ed. Ocatedro)

Com podem evolucionar en l'ofici d'ensenyar? Aquesta és la pregunta a la que un grup de professionals en actiu en l'àmbit de la formació del professorat, tant inicial com permanent, intenta donar algunes respostes. Creando mi profesión, vol se

11 de octubre de 2010
Carles Flamerich i Castells, vicepresident i director general de la Fundació Cercle Tecnològic de Catalunya (El Singular Digital)

"Tret d'iniciatives aïllades d’alguns professors o escoles, el portàtil només servirà per fer més o menys el que es feia fins ara"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28