articles i publicacions

03 de juny de 2008
Enric Roca (Butlletí del Centre d'Estudis Jordi Pujol)

Què se n’ha fet de la tradicional aliança entre l’autoritat de l’escola i la dels pares, que mostrava la coherència d’uns valors personals i socials compartits i exemplars i amb capacitat de modelatge? Els joves d’avui són més irreverents i indiscipl

08 de maig de 2008
Marc Antoni Adell (Diari Avui)

Carta a la bústia del Diari Avui comentant l'article "Bon ensenyament?" d'Enric Roca, publicat el passat 4 de maig al Diari Avui.

04 de maig de 2008
Enric Roca i Casas, pedagog i coordinador d'Edu21 (Diari Avui)

"Cal prendre consciència que no ens trobem davant un simple problema de disciplina, d'ordre, de manca de respecte que es pot revertir amb més ordre, més disciplina, més respecte i, si cal, més amenaces i més sancions" Veieu també:

22 de abril de 2008
UNESCO

El multiculturalisme és una realitat del segle XXI. Vivim en societats multiètniques i plurilingües, en què de forma quotidiana coneixem persones que parlen una llengua diferent a la nostra, mengen d'una altra manera, creuen en un altre déu (o no cre

31 de març de 2008
Sarah-Jayne Blakemore i Uta Frith

El cervell, com la resta dels nostres òrgans, es desenvolupa mentre creixem. Què i quan ha d'ensenyar-se a un nen o a un adolescent per tal d'obtenir un aprenentatge òptim? Aquest llibre respon aquesta pregunta. Les autores investiguen l'aprenentatge

19 de març de 2008
Enric Roca (Diari Avui)

"Som molts els que pensem que al sistema educatiu català li cal una renovació profunda, en alguns aspectes fins i tot una refundació de principis i objectius"

30 de gener de 2008
Enric Roca (Butlletí del Centre d'Estudis Jordi Pujol)

En algunes poblacions de Catalunya amb alts percentatges de població immigrada, l’arribada d’alumnes nouvinguts en un degoteig constant una vegada començat el curs, es converteix en un problema organitzatiu i pedagògic important per als centres recep

28 de gener de 2008
Jordi Sánchez, director de la Fundació Jaume Bofill (El Periódico)

La presentació, el 22 de gener passat, de l'informe de la Fundació Jaume Bofill sobre l'activitat dels docents a Catalunya ha obert un nou debat dins la comunitat educativa. Jordi Sánchez, director de la Fundació Jaume Bofill, exposa en aquest articl

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27