articles i publicacions

15 de setembre de 2009
Gregorio Luri, pedagog i col·laborador d'Edu21 (Diari Avui)

Deu propostes per a recuperar la fe en el nostre sistema escolar.

12 de abril de 2009
Enric Roca i Casas (Diari Avui)

Tenim un sistema educatiu que produeix cada any al voltant del 30% de fracàs escolar en l'educació obligatòria; que té un dels índexs més baixos d'alumnat que acaba els estudis en les etapes postobligatòries; que continua sense reduir significativame

07 de abril de 2009
Ferran Sáez Mateu (Diari Avui)

Hi ha noms de ciutats que, per atzars de la història, acaben associats a un no rotund; li va passar fa uns anys a Maastricht, i li passa ara a Bolonya. Per cert: qui se'n recorda, d'aquell sonor "No a Maastricht" que va generar tant soroll i tantes m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28