articles i publicacions

15 de setembre de 2009
Gregorio Luri, pedagog i col·laborador d'Edu21 (Diari Avui)

Deu propostes per a recuperar la fe en el nostre sistema escolar.

12 de abril de 2009
Enric Roca i Casas (Diari Avui)

Tenim un sistema educatiu que produeix cada any al voltant del 30% de fracàs escolar en l'educació obligatòria; que té un dels índexs més baixos d'alumnat que acaba els estudis en les etapes postobligatòries; que continua sense reduir significativame

07 de abril de 2009
Ferran Sáez Mateu (Diari Avui)

Hi ha noms de ciutats que, per atzars de la història, acaben associats a un no rotund; li va passar fa uns anys a Maastricht, i li passa ara a Bolonya. Per cert: qui se'n recorda, d'aquell sonor "No a Maastricht" que va generar tant soroll i tantes m

29 de març de 2009
Abdennur Prado (Llibres de l'Índex)

Aquesta és una obra força estimulant pels educadors de casa nostra si volen entendre el paper que jugarà la comunitat islàmica en l'educació catalana. El retorn de l’islam a Catalunya es planteja com una anàlisi transversal i interdisciplinàr

13 de març de 2009
Norman Doidge (Editorial Aguilar)

Durant més de quatre dècades la ciència i la medicina tradicionals van defensar la immutabilitat com a característica pròpia de l'anatomia del cervell. La idea més estesa era que l'enteniment humà només es modificava en la infantesa i després d'aques

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28