articles i publicacions

12 de abril de 2009
Enric Roca i Casas (Diari Avui)

Tenim un sistema educatiu que produeix cada any al voltant del 30% de fracàs escolar en l'educació obligatòria; que té un dels índexs més baixos d'alumnat que acaba els estudis en les etapes postobligatòries; que continua sense reduir significativame

07 de abril de 2009
Ferran Sáez Mateu (Diari Avui)

Hi ha noms de ciutats que, per atzars de la història, acaben associats a un no rotund; li va passar fa uns anys a Maastricht, i li passa ara a Bolonya. Per cert: qui se'n recorda, d'aquell sonor "No a Maastricht" que va generar tant soroll i tantes m

29 de març de 2009
Abdennur Prado (Llibres de l'Índex)

Aquesta és una obra força estimulant pels educadors de casa nostra si volen entendre el paper que jugarà la comunitat islàmica en l'educació catalana. El retorn de l’islam a Catalunya es planteja com una anàlisi transversal i interdisciplinàr

13 de març de 2009
Norman Doidge (Editorial Aguilar)

Durant més de quatre dècades la ciència i la medicina tradicionals van defensar la immutabilitat com a característica pròpia de l'anatomia del cervell. La idea més estesa era que l'enteniment humà només es modificava en la infantesa i després d'aques

26 de febrer de 2009
Octavi Fullat (Angle Editorial)

Les memòries d’Octavi Fullat són selectives d’una forma molt explícita: amb la tria de temes vol provocar al lector i esperonar-lo amb situacions i idees que actualment desperten polèmica La meva veritat és el segon volum de les memòries d’un dels f

15 de febrer de 2009
Oriol Homs (Col·lecció d'Estudis Socials, Fundació "la Caixa")

L'objectiu d'aquest estudi és oferir una anàlisi del sistema de formació professional espanyol, identificant les seves principals característiques així com els reptes als quals haurà de fer front en un futur immediat. L'autor examina el procés de tr

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27