20 juliol 2009
Ferran Ferrer (director), José Luis Castel i Òscar Valiente

Equitat, excel·lència i eficiència educativa a Catalunya. Una anàlisi comparada

Aquest llibre recull l'estudi de les dades del PISA 2006, l'enquesta internacional de rendiment dels alumnes més famosa i de major rellevància al món. Els informes que se'n deriven gaudeixen d'un gran respecte i difusió entre el món acadèmic i els investigadors dedicats a les ciències de l'educació.

La mirada d'aquest llibre, com la del que estudiava les dades del PISA 2003, recau de manera principal en l'anàlisi de l'equitat, l'excel·lència i l'eficiència, com a valors de qualitat de qualsevol sistema educatiu.

http://www.fbofill.cat/index.php?codmenu=11&publicacio=493&submenu=false&SC=P&titol=Equitat,%20excel%C2%B7l%C3%A8ncia%20i%20efici%C3%A8ncia%20educativa%20a%20Catalunya&autor=Ferran%20Ferrer&ordenat=&& 493.pdf