27 juny 2009
Enric Ma Sebastiani (coordinador) (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari)

Guia per a l’avaluació de competències en ciències de l’activitat física i de l’esport

Emmarcada en el procés de convergència a l’Espai europeu d’educació superior (EEES) i en un canvi de paradigma pedagògic que comporta la reflexió al voltant de les competències, aquesta guia coordinada per Enric Ma Sebastiani (col·laborador d'Edu21) pretén ser una eina pràctica per a la revisió tant dels procediments d’avaluació com de les activitats d’aprenentatge del grau de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport.

doc_29616631_1_guia.pdf