29 juliol 2007
Albert Lacruz Bassols (Diari Avui)

Carta al director: “una altra escola”

Comentari publicat al diari Avui, en resposta a l'article "Una altra escola" d'Enric Roca.

'Una altra escola'

Amb alegria llegeixo l'article del Sr. Roca, consultor i coordinador del projecte Edu21, publicat el 23 de juliol i titulat Una altra escola. És una aposta clara, decidida, per una escola moderna, amb la qual jo, com a pedagog i pare de família, combrego.

El Sr. Roca proposa, sobretot, dues coses: d'una banda, repensar què ensenyem a l'escola. A mi em sembla que aquest és el gran debat que hauríem de tenir. Per tant, celebro que el Sr. Roca el suggereixi. A grans trets, recorda que el coneixement és, avui, a molts llocs (sobretot, a la xarxa global) i proposa que l'escola, més que no pas transmetre'l, ensenyi a trobar-lo, interpretar-lo i convertir-lo en aprenentatge.

No és senzill de fer. Calen diverses coses, començant per una formació del professorat ambiciosa. Però és una reflexió interessant, sobre la qual caldria treballar.

En segon lloc, proposa un canvi de metodologia didàctica. Diguem-ho en paraules més senzilles: cal ensenyar, dins l'aula, d'una manera diferent. I jo hi estic molt d'acord. Per què? Perquè a nous continguts, calen noves maneres de treballar-los, perquè tenim noves tecnologies per fer-ho i perquè els nostres fills/alumnes, sovint desmotivats, ho demanen cada vegada més.

Tampoc no és senzill. L'escola es mou a poc a poc i estem parlant de canvis profunds. Segurament, però, són canvis en la direcció correcta.

Enhorabona per l'article.

Albert Lacruz Bassols

 

 Article original Enric Roca al Diari Avui

http://paper.avui.cat/article/opinio/91057/bustia.html Avui_(29-07-07).pdf