15 febrer 2009
Oriol Homs (Col·lecció d'Estudis Socials, Fundació "la Caixa")

La formació professional a Espanya. Cap a la societat del coneixement.

L'objectiu d'aquest estudi és oferir una anàlisi del sistema de formació professional espanyol, identificant les seves principals característiques així com els reptes als quals haurà de fer front en un futur immediat.

L'autor examina el procés de transició cap a un sistema de formació professional modern, concebut com a via d'especialització professional, tant dels joves abans d'incorporar-se al mercat laboral (formació professional inicial) com dels treballadors actius o desocupats que necessiten actualitzar els seus coneixements i habilitats (formació professional per a l'ocupació).

A l'enllaç que us oferim podreu descarregar-vos el llibre sencer, així com consultar un resum.

http://www.fundacio.lacaixa.es/estudiossociales/vol25_ca.html