30 abril 2012
Enric M. Sebastiani i Domingo Blázquez Sánchez

¿Cómo formar un buen deportista? Un modelo basado en competencias.

"Com formar un bon esportista? Un model basat en competències" ofereix una visió reflexiva, renovada i innovadora de l'ensenyament esportiu. L'obra mostra alternatives sobre què suposa ensenyar esport i què vol dir ser un bon esportista al segle XXI. Lliga la idea de competència i la de complexitat de manera contínua i complementària entenent que per a ser competent cal saber solucionar situacions complexes. Incorpora una novedosa perspectiva emocional en l'aprenentatge i en el rendiment esportiu i explica el concepte de competència professional fent al·lusió al perfil de l'entrenador. Enric M. Sebastiani, col·laborador d'Edu21, és un dels coautors d'aquest llibre.