31 març 2012
Ricard Aymerich, Josep M. Lluró i Enric Roca (Fundació Bofill)

Junts a l’aula? Present i futur del model d’educació comprensiva a Catalunya

Una pregunta es troba a l'origen d'aquest llibre. Junts a l'aula? revela el desencontre que existeix entre els models establerts i la pràctica a les escoles. Ens preguntem per quina raó hi ha una pràctica generalitzada de segregació per grups de nivells en els centres educatius del nostre país. Aquesta pregunta s'ha anat desgranant, complexificant i reformulant per tal de disseccionar amb rigor i cura quin és l'estat del model educatiu comprensiu a Catalunya.

Un dels tres autors és Enric Roca, coordinador d'Edu21.

https://www.edu21.cat/ca/continguts/780