31 maig 2012
Ignacio Calderón Almendros i Sabina Andrea Habegger Lardoeyt (Ediciones Mágina)

Educación, hándicap e inclusión: Una lucha familiar contra una escuela excluyente

Aquest llibre és un exemple de com, a vegades, les pràctiques de la institució escolar poden resultar contràries als principis d’inclusió que diu vol defensar. La narració de l’experiència de Rafael Calderón –primer ciutadà de l’Estat espanyol amb síndrome de Down que obté el grau professional de Música– i de la seva família, confrontades a la institució escolar, mostren de manera reflexiva fins a quin punt les resistències institucionals, i de part d’alguns professionals, poden negar el camí de la normalització a una persona que, a la fi, demostra el seu gran potencial.

http://edicionesmagina.com/OCTart.asp?libro=70034&id=es&txt=Educaci%F3n,%20h%E1ndicap%20e%20inclusi%F3n