2 abril 2019

EduEstat

Objectius del grup EduEstat

  • Recopilar el treball elaborat en la primera fase d’Eduestat, actualitzar-lo i sistematitzar-lo per àmbits temàtics.
  • Reflexionar críticament sobre els principals aspectes del sistema educatiu català, tot identificant els punts forts a mantenir i els susceptibles de modificació a la llum dels nous reptes.
  • Formular propostes de transformació dels diferents àmbits del sistema educatiu i argumentar la seva necessitat en la perspectiva de la instauració d’un sistema educatiu sobirà.
  • Realitzar propostes i recomanacions adreçades al sistema educatiu i, en general al sistema social, amb la participació de la comunitat educativa, mitjançant informes, llibre blanc, altres publicacions, debats, tribunes, etc.
  • Coordinar-se amb els grups Eduinter i Edufutur per elaborar propostes conjuntes i establir sinergies de treball i de promoció conjunta.

Materials

Presentacions i resums

Recopilatori de propostes

Fotografies de les sessions