16 abril 2019

EduFutur

Objectius del grup EduFutur

  • Explorar els escenaris emergents socials, econòmics, tecnològics, biològics, etc. amb previsible incidència sobre l’educació.
  • Avaluar l’impacte sobre el sistema educatiu d’aquests canvis tant des d’una visió d’actualitat com prospectiva.
  • Reflexionar sobre els nous objectius educatius i les noves formulacions curriculars i metodològiques a la llum dels nous escenaris analitzats.
  • Formular propostes i recomanacions adreçades al sistema social en general, i a l’educatiu en particular, amb la participació de la comunitat educativa i mitjançant informes, publicacions, debats, tribunes, etc.
  • Coordinar-se amb els grups Eduinter i Eduestat per elaborar propostes conjuntes i establir sinergies de treball i bescanvi.

Materials

Presentacions i resums

Recopilatori de propostes

Fotografies de les sessions