L’educació: l’eix del nou Estat. 2n Congrés Edu21

Els propers 27, 28 i 29 de novembre de 2013, Edu21 convoca el seu 2n Congrés, amb el títol “L’educació: l’eix del nou Estat”, que pretén impulsar el debat social sobre el model educatiu que hauria de conformar-se en l’element central del nou país que volem construir. Significa un punt d’arrencada, més que un d’arribada, tot perseguint oferir al conjunt de la societat elements de reflexió i de debat que serveixin per anar dibuixant l’horitzó i, alhora, el procés envers un sistema educatiu català plenament sobirà.

 

Dimecres 27 de novembre
 18:30-19:00h Inauguració del Congrés: Excm. Sr. Salvador Esteve (President de la Diputació de Barcelona), Molt Hble. Sr. Jordi Pujol (President CEJP), Enric Roca (Coordinador d’Edu21).
 19:00-20:30h Debat: El paper de l’educació en el procés de construcció d’un estat. Holanda: Durk Gorter; Finlàndia: Albert Ginjaume; Escòcia: Xavier Solano; Catalunya: Carme Forcadell. Modera: Jofre Llombart.

 

Dijous 28 de novembre
 9:00-9:30h Ponència EduEstat: Referents educatius de Catalunya. Josep Maria Lluró.
 9:30-10:00h Ponència EduEstat: Un nou professorat per a un nou Estat. Marc Gijón i Enric Roca.
10:00-11:30h Debat: L’organització territorial de l’educació a la Catalunya-estat: Gerard Ardanuy, Joan Mateo, Joan Manuel del Pozo, Joan Badia. Modera: Mireia Civís.
11:30-12:00h Descans.
12:00-12:30h Ponència EduEstat: Tecnologies i educació en el nou Estat. Miquel Àngel Prats.
12:30-13:30h Conferència: Un sistema educatiu propi per a Catalunya: Enric Prats. Presenta: Jordi Carmona.
18:30-20:15h Debat: El model de ciutadà que ha d’impulsar el sistema educatiu. Amb quins valors i amb quines competències?: Miquel Puig, Jordi Riera, Francesc Torralba, Josep Maria Vilalta. Modera: Teresa Triadú.
20:15-20:30h Opinions (audiovisual)

 

Divendres 29 de novembre
 9:00-9:30h Ponència EduEstat: Formació professional en un nou Estat. Òscar Valiente.
 9:30-10:00h Ponència EduEstat: Orientació i acompanyament en el nou sistema educatiu. Joana Ferrer.
10:00-10:30h Ponència EduEstat: La nova Administració educativa. Albert Calderó i Joan Queraltó.
10:30-11:00h Descans.
11:00-12:30h Debat: Reptes i propostes per a un sistema educatiu català sobirà: Anna Jolonch, Pepe Menéndez, Enric Roca, Cecilia M. Tham. Modera: Xavier Moreno.
12:30-12:45h Conclusions (audiovisual)
12:45-13:30h Actuació musical (Hyunkun Cho) i Cloenda del Congrés. Hble. Sra. Irene Rigau (Consellera d’Ensenyament), Molt Hble. Sr. Jordi Pujol (President CEJP), Enric Roca (Coordinador d’Edu21).

 

Presentació

Catalunya, amb Barcelona com a capital delpaís, viuen processos de canvi i transformació. Es percep la fi d’una etapa il’albirament d’una nova que ens ha de portar a les més altes cotes d’autogoverni sobirania, i on se’ns plantejarà, com a país, l’oportunitat de construir oreconstruir els aspectes que configuren el funcionament d’un Estat. L’educacióés un dels principals elements constitutius de qualsevol país ques’autogoverni.

Tanmateix, des d’Edu21, considerem quel’educació no és un element més entre molts d’altres sinó que, per la sevarellevància, perquè significa l’aposta més decidida per al benestar i lacompetència dels seus ciutadans, constitueix –hauria de constituir– l’eixfonamental en la construcció d’un nou projecte d’estat per a Catalunya.

Resulta evident i del tot desitjable queaquest projecte es dissenyi fent-lo pivotar sobre diferents eixos forjadorsd’un estat avançat, eficaç, equitatiu i de màxima qualitat. Però justament, siaquets són els objectius vertebradors, l’eix de l’educació hauria de ser a labase de tota la resta. Catalunya, per dimensions, per tradició, per voluntat iper ambició ha d’aspirar a ser, si més no en educació, un país com Finlàndia,Dinamarca, els Països Baixos, Suïssa, etc. Un país on l’educació esdevingui elprincipal motor social, econòmic, cultural i polític del ser projectecol·lectiu, que no ha de ser altre que garantir la màxima formació personal,cultural i professional dels seus ciutadans. És a dir, la formació de personesamb valors forts, amb coneixements cultes i amb competències eficients per enfrontar-seals reptes de futur.

 

Objectius

  • Presentar diversos models de sistemes educatiuspropers a les característiques a què podria aspirar un sistema educatiu català ivalorar el procés per assolir-lo.
  • Cercar els principals referents característics delnostre actual sistema educatiu que constitueixen actius de cara a bastir-ne unde nou i plenament sobirà.
  • Proposar i debatre algunes idees força per a ladefinició d’aquells elements que haurien de constituir un sistema educatiupropi.
  • Debatre quines haurien de ser les principalscompetències acadèmiques, professionals i ètiques que hauria d’impulsar elsistema educatiu català en els seus estudiants vinculades al model de país quees vol construir.
  • Assenyalar els principals reptes en el procés decanvi envers el nou sistema i definir les principals prioritats i objectius delmodel al qual s’aspira.

 

Detalls de l’activitat

Dia: 27, 28 i 29 de novembre de 2013

Lloc: Sala Teatre CCCB – Centre de CulturaContemporània de Barcelona (Montalegre 5, Barcelona)

 

Amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona.


Conclusions i propostes

Conclusions i propostes (pdf)

 

Vídeos

Opinions

Conclusions

Conferència Enric Prats

El paper de l’educació en el procés de construcció d’un estat (infografia)

L’organització territorial de l’educació a la Catalunya-Estat (infografia)

El model de ciutadà que ha d’impulsar el sistema educatiu (infografia)

Reptes i propostes per a un sistema educatiu català sobirà (infografia)

 

Ponències EduEstat

Referents educatius de Catalunya (Josep Maria Lluró)

Un nou professorat per a un nou Estat (Marc Gijón i Enric Roca)

Tecnologies i educació en el nou Estat (Miquel Àngel Prats)

Formació professional en un nou Estat (Òscar Valiente)

Orientació i acompanyament en el nou sistema educatiu (Joana Ferrer)

La nova Administració educativa (Albert Calderó i Joan Queraltó)