31 gener 2018

Joan Badia i Pujol

Sóc catedràtic de Llengua i literatura catalana d’ensenyament secundari i actualment exerceixo com a professor després d’una dedicació intensa i extensa a la gestió en l’administració pública de Catalunya en l’àmbit de la innovació i gestió educativa, la formació docent, i la planificació acadèmica en l’Educació Superior.

Al llarg de la meva vida professional he estat professor universitari (UAB, FUB i UOC) i formador de professorat d’educació infantil, primària i secundària. He impulsat la formació basada en la pràctica reflexiva i actualment participo com co-fundador i membre actiu de la plataforma practicareflexiva.pro, des d’on es promou un enfocament professionalitzador de la formació docent (inicial i permanent).

També he estat professor de llengua catalana per a persones adultes. He ocupat càrrecs de gestió educativa (direcció, cap d’estudis) en diversos centres públics d’educació secundària. Vaig ser coordinador de desenvolupament curricular per a la implantació de la LOGSE a la Generalitat de Catalunya i coautor dels currículum de llengua i literatura per a l’ESO i el Batxillerat.

He ocupat càrrecs de direcció política al Departament d’Educació a l’administració catalana: subdirector general de Formació Permanent i Recursos Pedagògics (2004-2006), director general d’Innovació (2006-2009) i subdirector general de Planificació Acadèmica Universitària i de l’Espai Europeu d’Educació Superior (2009-2010). Sóc autor d’un nombre molt elevat de publicacions destinades a l’aprenentatge de llengua catalana, a més d’haver estat editor i director editorial. Des de 2010 també dirigeixo la publicació Escola Catalana (Òmnium Cultural).