31 gener 2018

Jordi Riera i Romaní

Mestre, doctor en Pedagogia Social per la UAB (1996), i professor Catedràtic d’Educació de la URL a la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna (FPCEEB-URL).

Ha estat degà de la FPCEEB, director de l’OTRI Fundació Blanquerna Assistencial i de Serveis, president de l’Associació Catalana de Pedagogs de Catalunya i del Col·legi de Pedagogs de Catalunya, membre del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu de Catalunya i del Consell d’Experts de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya.

Ha publicat nombrosos llibres i articles científics, i també en premsa així com en revistes especialitzades sobre temes educatius. És l’investigador principal del Grup de Recerca Consolidat de Pedagogia, Societat i Innovació amb el suport de les TIC (PSITIC). A partir de 2007 va assumir diverses responsabilitats al Rectorat de la URL: vicerector de Docència i Convergència Europea (2007-2010), vicerector Acadèmic, d’Innovació Docent i Qualitat (2010-2012) i actualment és el Vicerector de Política Acadèmica i adjunt al rector (2012-act.).