31 gener 2018

Josep M. Vilalta

Des de l’any 2007 desenvolupo la meva tasca professional com a Secretari Executiu de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), que agrupa les universitats de Barcelona (UB), Autònoma de Barcelona (UAB), Politècnica de Catalunya (UPC), Pompeu Fabra (UPF), Girona (UdG), Lleida (UdL), Rovira i Virgili (URV) i Oberta de Catalunya (UOC).

Anteriorment he ocupat les següents responsabilitats i càrrecs: Subdirector General de Recerca de la Generalitat de Catalunya, Cap de l’Àrea d’Avaluació, Estudis i Cooperació Universitària de la Generalitat, Cap de la Unitat de Planificació Estratègica de la Universitat Politècnica de Catalunya, Coordinador de la Càtedra UNESCO de Gestió Universitària, Subdirector de Gestió del Laboratori d’Enginyeria Marítima (UPC) i Secretari Executiu de Centre Internacional de Gestió dels Recursos Costaners. He estat professor en matèries vinculades a la gestió pública, les polítiques públiques i la gestió universitària i de la recerca en diversos centres i universitats, així com promotor i coordinador del Màster de Gestió i Política Universitària.

Sóc Llicenciat en Geografia i Història (UB), Màster en Gestió Pública (UAB), Màster en Teoria Política i Social (UPF) i Postgraduat en Higher Education Management (Open University i Universiteit Twente). Visitant a les universitats de Londres (Gran Bretanya) i Twente (Països Baixos).

En els darrers anys he col·laborat en projectes i iniciatives amb diversos ministeris, departaments i organismes del Govern Central de l’Estat, de la Generalitat de Catalunya i d’altres comunitats autònomes, i amb institucions com la Comissió Europea, l’OCDE, la UNESCO i l’Associació Europea d’Universitats, i amb governs, administracions i universitats de 12 països d’arreu del món. El que més valoro d’aquestes experiències són dos aspectes: d’una banda, la quantitat de grans persones i professionals que he tingut el goig de conèixer i poder-hi compartir idees i projectes; en segon lloc, poder aprendre contínuament, generar noves idees per aplicar a Catalunya des del coneixement d’altres sistemes i formes de gestionar les universitats i la política universitària i científica en d’altres països i contextos.

He publicat llibres, capítols de llibres, articles i informes diversos en les següents àrees principals: direcció universitària, gestió i polítiques públiques, organització, gestió i finançament de les universitats, política i governança de les universitats, gestió i política científica, gestió del coneixement i la innovació.