31 gener 2018

Albert Calderó

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, i membre del Col·legi d'Advocats de Barcelona.

Des de 1983 exerceix com a consultor en les institucions públiques, especialitzat en sistemes de govern i direcció política i personal, i en formació de càrrecs de govern i directius públics. Fundador d'Estratègia Local el 1987 i el seu Director fins el 2008, quan passa a exercir el càrrec de Sotsdirector. Ha dirigit projectes de consultoria en més de 150 institucions públiques, i ha impartit formació en més de 50 universitats, escoles d'administració pública i associacions de municipis d'Espanya i Amèrica Llatina.

Abans de ser consultor va ser funcionari d'administració local (1974-1983), i va ocupar el càrrec de Director d'Organització i Personal de l'Ajuntament de Terrassa de 1980 a 1983.

És autor de nombroses publicacions, entre les que destaca "El sindicalismo de los funcionarios públicos" (1977), "Notas sobre la política de las relaciones laborales en la administración local" (1982), "Modelos de gobierno local" (1996), "Gobierno local, del voluntarismo a la gobernanza" (2004), "Gestión de servicios públicos, sistemas retributivos y relaciones laborales" (2005), "La ola de la eficacia" (2006) i "Comentarios prácticos para la aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público a las instituciones y organismos públicos" (2007).