Jordi Carmona Espinosa

Titulació

  • Llicenciat en Biologia. Estudis cursats a la Universitat de Barcelona. Curs 1975-1983.
  • Tècnic Superior en Aqüicultura Marina. Màster a la Universitat de Barcelona. Curs 1989-1990.
  • Especialista en Auditoria Ambiental per la UPC i el ICT. Curs 1993.

 

Perfil professional

Biòleg, amb àmplia experiència en el camp de la docència (34 anys), en la direcció tècnica d’empreses d’aqüicultura marina (7 anys), en l’elaboració de projectes, estudis de viabilitat econòmica, planificació i control de la producció i vendes en granges marines (8 anys), en l’elaboració d’estudis d’impacte ambiental (13 anys), en la creació, implantació, coordinació i seguiment de projectes de gestió i educació ambiental (23 anys), control i seguretat alimentària (21 anys) i en la gestió d’instal·lacions esportives (3 anys).

Experiència professional

  • Professor de Matemàtiques i Biologia de Batxillerat. Tutor de segona etapa d’EGB a l’escola “LUMEN” de Barcelona, durant el període 1982-1985.
  • Professor de Biologia i Tutor a l’escola “SÚNION” de Barcelona, durant el període 1985-2009.
  • Coordinador de 1r Cicle de l’ESO a l’Escola Súnion (1996-09).
  • Professor del “Màster en Aqüicultura Marina” que s’imparteix en la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona (1993-96).
  • Director de L’Escola Garbí Pere Vergés d’Esplugues de Llobregat des de l’any 2009.

 

Experiència esportiva

He practicat l’esport del waterpolo 16 anys en el Club de Natació Barcelona. En aquests anys he sigut uns 300 cops internacional amb l’equip de la Selecció d’Espanya. Entre d’altres competicions i campionats destacaria la participació entre els anys 1973 i 1988 en cinc Campionats del Món, i en les Olimpíades de Moscou 80 i Los Angeles 84. Per altra banda, he participat de forma activa en l’organització de les Competicions ’91 (juliol de 1991), i dels Jocs Olímpics de Barcelona’92 des de la Divisió d’Esports del COOB com a Director Esportiu.  

Publicacions recents

Projecte Faros de l’Hospital de Sant Joan de Deu: http://www.faroshsjd.net/item.php?id=1774&lang=1 Monogràfic Educaweb, “Fracàs escolar i resposta a la diferència”: http://www.educaweb.com/noticia/2011/12/12/fracaso-escolar-respuesta-diferencia-15136.html  

Blogs

http://jcarmonaespinosa.blogspot.com/ http://www.jcarmonaespinosa2.blogspot.com/ @jordicarmona