Enric Roca i Casas

Doctor en Ciències de l’Educació per la Universitat Autònoma de Barcelona. Professor titular del Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social de la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha exercit com a docent i com a psicopedagog en centres de primària i de secundaria, concertats i públics. Ha desenvolupat càrrecs de responsabilitat directiva i d’assessorament en centres d’educació infantil, primària, secundària i d’altres etapes i modalitats educatives. Ha publicat nombrosos articles i llibres sobre temes curriculars, de formació del professorat, d’avaluació, d’educació intercultural, d’atenció a la diversitat, de la relació família i escola, del talent en educació, del model comprensiu, etc. Col·labora com articulista al diari El Punt Avui i escriu al bloc d’edu21 del diari ARA http://mestres.ara.cat/blogedu21/ Des de l’any 2007 i fins el 2014 ha estat el coordinador general d’Edu21 i en l’actualitat és el director de l’Associació Edu21.