31 gener 2018

Enric Prats

Doctor en Pedagogia (Universitat de Barcelona, 2000).

Professor agregat de la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona i cap de la Secció d’Educació i Comunitat de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona. Coordinador de l’àmbit de Ciutadania i Convivència, del Projecte Educatiu de Barcelona, i del Projecte Barcelona, Aula de Ciutadania, promogut per l’Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona. Coordinador del Seminari d’Educació en Valors de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona.

Algunes publicacions:

  • PRATS, E. (2013) L’educació, una qüestió d’estat. Una mirada a Europa. Barcelona: Edicions UB.
  • PRATS, E. (2011) La formació del professorat en educació per a la ciutadania, pp.33-38. En Prat, E., Tey, A. y Martínez, M. (ed.) Educar per una ciutadanía activa a l’ escola. Barcelona: Institut d’Educació. Ajuntament de Barcelona.
  • PRATS, E. (2010) Equidad y eficiencia en la estrategia de Lisboa. Un reto estructural en los sistemas de educación básica en europa. Revista Española de Educación Comparada, 16 , pp.131-158.
  • PRATS, E. (2009) “Avaluació de les competències bàsiques a l’educació primària. Perspectiva europea”. Quaderns d’avaluació, 13 (Departament d’Educació, Consell Superior d’Avaluació), gener 1009, p. 11-15.
  • PRATS, E. (2008) “Ciutadania global i educació per a la ciutadania”. Temps d’Educació, 35, pp. 307-320.
  • PRATS, E.; HIGUERAS, E. (2006) “Crítics però dependents: com interpreten els joves les notícies de televisió (l’impacte dels fets de Ceuta i Melilla)”. Quaderns del CAC (Consell Audiovisual de Catalunya), núm. 23-24, p. 67-83.