Anna Jolonch

Doctora en Ciències de l’Educació per la Universitat de París VIII. Actualment viu a Londres i és Investigadora associada al Centre de Lideratge per l’Aprenentatge de l’ Institut d’Educació de Londres (IOE). És assessora externa del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Col·labora com a Professora associada amb la Facultat d’Educació i treball social Pere Tarrés de la Universitat Ramón Llull. Ha exercit diversos càrrecs i responsabilitats en diverses organitzacions; Directora de recerca a la Fundació Jaume Bofill (2008-2014) i Directora del servei d’estudis de Càritas Diocesana de Barcelona (2000-2008). Els seus àmbits de recerca sempre han estat l’educació,  l’exclusió social, la pobresa i les polítiques socials i educatives amb un especial interès per establir ponts entre la teoria i la pràctica. Els darrers anys el seu treball s’ha centrat en el Lideratge educatiu i la Formació dels professionals de l’Educació. Ha treballat en el marc internacional amb diverses organitzacions, destaca el projecte d’Innovació educativa ILE de l’OCDE. És autora de diversos llibres, informes i múltiples articles.