31 gener 2018

Joan Mateo i Andrés

Secretari de Polítiques Educatives del Departament d’Ensenyament de la Generalitat i president del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu.

Llicenciat en Filosofia i Ciències de l’Educació, en Psicologia i doctor en Pedagogia per la UB. cCtedràtic de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació, en l’especialitat Medició i Avaluació Educativa, de la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona.

Ha estat degà de la Facultat de Pedagogia de la UB entre els anys 2004 i 2009, cap del Departament de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació (1993-1999), director de l’Institut de Ciències de l’Educació de la UB (1999-2004) i director del Gabinet d’Avaluació i Innovació Universitària de la UB (2004-2009).

Ha estat membre del Consell Escolar i del Consell Superior d’Avaluació de Catalunya.

Ha dirigit quinze tesis doctorals i és autor de més de cinquanta articles i de deu llibres, la majoria dels quals dedicats a la metodologia de la recerca i al mesurament i l’avaluació educativa, entre els quals destaquen Medición y evaluación educativa (2008), Evaluación de competencias en A. Bolivar “Competencias Básicas” (2010) i La nueva naturaleza del aprendizaje y la evaluación en el contexto del desarrollo competencial. Retos europeos en la educación del siglo XXI (2011).