13 de juny de 2020
Enric Roca, director d'Edu21

Aprendre globalment

Durant aquest temps en què l’escolarització ha esdevingut virtual hem pogut comprovar que, en molts casos, s’atomitzaven les demandes als alumnes a partir de les matèries d’especialització del professorat, sovint mancades d’una visió conjunta pròpia d’equip docent. L’organització curricular disfuncional d’alguns centres s’ha reproduït en l’àmbit virtual.

Llegir més.

 

Llegir el darrer butlletí Edu21


Grup EduEstatGrup EduInterGrup Edufutur