02 de maig de 2020
Enric Roca, director d'Edu21

Docència tutorial

Des del tancament dels centres docents el passat mes de març, l’escola, tal com la concebíem tradicionalment, ha hagut de fer front a una situació per a la qual ningú l’havia preparada. Resulta lògic que la resposta en aquest període hagi estat molt desigual segons les etapes educatives, tipus de centres i d’equips docents, diferents contexts d’alumnes i famílies, etc. Després d’aquesta experiència l’escola ja no tornarà a ser la mateixa. Sorgiran nous valors socials que ens faran interrogar, a tots plegats, sobre el sentit profund del tipus de vida en què estàvem immersos. I entre aquests interrogants també ens preguntarem sobre el sentit últim i més important de l’educació escolar. Què volem què aprenguin els infants i joves durant tots els anys escolars? Per fer què i per ser què o qui?

Llegir més.

 

Llegir el darrer butlletí Edu21


Grup EduEstatGrup EduInterGrup Edufutur