13 de desembre de 2020
Enric Roca, director d'Edu21

L’avaluació, assignatura pendent

S’acaba el trimestre i, malgrat les circumstàncies excepcionals d’aquest curs “pandèmic”, mestres i professors resten molt ocupats amb el tema de les avaluacions de l’alumnat, dels informes corresponents, de les juntes d’avaluació, de la transcripció de les “notes” a les diverses plataformes, etc. Tant parlar d’innovació pedagògica i, a la fi, amb signes numèrics o amb expressions més “competencials”, tot trimestre acaba amb el corresponent informe d’avaluació.

Llegir més.

Llegir el darrer butlletí Edu21


Grup EduEstatGrup EduInterGrup Edufutur