09 de juliol de 2012

Coaching d’orientació i tutoria

L’orientació educativa ha de desenvolupar peruna banda un acompanyament personalitzat del trajecte personal de cada alumnei, per l’altra, garantir una adequada gestió del grup classe des d’un lideratgeclar i capaç d’assolir un bon clima per a l’aprenentatge i la convivència,autèntics pilars de la qualitat de tot centre educatiu.

El coaching educatiu comporta espais dereflexió sobre les competències professionals en acció (simulacions) així coml’autoanàlisi dels elements a millorar en el propi exercici professional(propostes d’actuació).

Objectius de l’activitat:

 • Entrenar de forma intensiva les competències pròpies de la tasca d’orientació i tutoria dels alumnes, tant des del punt de vista de l’equip docent com del tutor/a o de l’orientador/a
 • Capacitar-se pel lideratge de l’equip docent i del grup-classe
 • Reflexionar sobre els propis punts forts i febles com a tutors/es o orientadors/es, per tal de poder proposar-se plans de millora personals.

Continguts:

 • Les funcions de l’orientació educativa al llarg de l’ensenyament obligatori.
 • Les funcions de la tutoria a Primària i a Secundària.
 • Les competències professionals vinculades a les tasques d’orientació i tutoria.
 • Les funcions de lideratge de l’equip docent i de les reunions d’avaluació.
 • Les funcions de lideratge del grup-classe.
 • L’orientació personal, acadèmica i professional dels alumnes.
 • L’entrenament d’habilitats professionals específiques per a les entrevistes amb alumnes i famílies, d’observació, orientació i acompanyament d’alumnes, i de reunions d’avaluació amb l’equip docent.
 • Les dinàmiques de grup útils per a la conducció del grup-classe.
 • L’acompanyament dels alumnes en la construcció del seu projecte de vida.
 • El disseny d’un pla de millora de competències professionals a nivell personal (no presencial).

Metodologia

Es combinaran activitats d’introducciótemàtica i màster class, amb gravacionsde simulacions de situacions professionals, dinàmiques de grup i altrestècniques pròpies del coaching(autoanàlisi, plans d’actuació i feed-back personalitzat).

 

Duradai reconeixement:

 30 hores.

Activitat reconeguda en el Pla de Formaciódel Departament d’Ensenyament.


Destinataris:

Equips directius, docents i orientadors detotes les etapes i nivells de l’educació Primària i la Secundària

Equip docent:

Joana Ferrer, Jordi Grané, Albert Lacruz, Màrius Martínez, F. Xavier Moreno, Joan Queraltó i Enric Roca.

 

Nombrede places:

Màxim previst de fins a 35 participants.

Cronograma

Dilluns 9

Dimarts 10

Dimecres 11

Dijous 12

9:00

9:30

Rebuda i presentació

Informació, seguiment i projecte personal de l’alumnat

Xavier Moreno

Lideratge de l’equip docent

Albert Lacruz

Gestió de la docència tutorial i dinàmiques de grup

Xavier Moreno

Enric Roca

10:00

10:30

Master-class

Jordi Grané

Acompanyament, convivència i negociació

L’orientació acadèmica i professional

Màrius Martinez

L’orientació educativa. Un instrument per a construir i reconstruir des del centre

Joana Ferrer

Exemples d’activitats de tutoria amb el grup classe

Equip coaching

Simulació 4

11:00

11:30

12:00

Cafè amb

J. Grané

Cafè amb

M. Martínez

Cafè amb

J. Ferrer

Cafè

12:30

 

Les entrevistes amb les famílies

Equip coaching

Simulació 1

 

L’entrevista amb l’alumne

Equip coaching

Simulació 2

La reunió d’avaluació amb l’equip docent

Equip coaching

Simulació 3

Conclusions i propostes

Joan Queraltó

Enric Roca

13:00

13:30

Avaluació i comiat

14:00

Materials

Cronograma de l’activitat (pdf)

Conclusions (presentació PREZI online)

Conclusions (pdf)

Detalls de l’activitat:

Dates:Del 9 al 12 de juliol de 2012

Horaris:De 9 h a 14 h

Lloc:Auditori Centre d’Estudis Jordi Pujol (Pg. deGràcia, 88, 1r 2a de Barcelona)

Data límit d’inscripció: 3 de juliol

Imatges de l’activitat

 

 

 

 

 

 

Equip docent

Joana Ferrer

Jordi Grané

Albert Lacruz

Màrius Martínez

Francesc Xavier Moreno

Joan Queraltó

Enric Roca