31 gener 2018

Màrius Martínez Muñoz

Formació

  • Llicenciat en Filosofia i Lletres (Filosofiaa i Ciències de l’Educació). Universitat Autònoma de Barcelona. 1991.
  • Doctor en Pedagogia, Universitat Autònoma de Barcelona, 1995
  • Diploma Europeu en Educació i Formació, atorgat per 13 universitats europees, en el marc del programa ERASMUS. A Florència, novembre de 1992.

Situació professional actual

Professor titular d’Orientació Professional. Departament de Pedagogia Aplicada, Facultat de Ciències de l’Educació - UAB

Docència

Docència a les titulacions de Pedagogia, Psicopedagogia i Educació Social (UAB), doctorat de Pedagogia Aplicada, màsters i postgraus (UAB). Director del postgrau de Mediació per a la Inclusió Social - UAB. Coordinador del mòdul d’Orientació professional del Màster oficial en Formació de Persones Adultes (UAB – UB).

Gestió

  • Coordinador de la Diplomatura d’Educació Social de la Facultat de Ciències de l’Educació – UAB. 1996 – 2002.
  • Vicedegà d’ordenació acadèmica Facultat de Ciències de l’Educació –UAB. 2002 – 2005.
  • Degà de la Facultat de Ciències de l’Educació – UAB. 2005 – octubre 2008.
  • Membre del consell de Govern de la UAB – 2004 – octubre 2008.
  • Vicepresident de la Conferencia de Decanos y Directores de Magisterio y de Educación de España. Setembre 2006 – octubre 2008.

Altres mèrits

Membre del Consell Escolar de Catalunya com a persona de reconegut prestigi en el camp de l’Educació (DOGC n5009 15/11/2007, decret 249/2007).

  • President de la Comissió que va realitzar el dictamen del document de bases per a la Llei d’Educació de Catalunya (curs 2007 – 2008).
  • President de la Comissió que va realitzar el dictamen sobre l’Avanteprojecte de LLei d’Educació de Catalunya (curs 2007 – 2008).