31 gener 2018

Jordi Grané i Ortega

  • Llicenciat en filosofia (UAB), magíster en Sociologia i magíster en Gestió Pública.
  • Codirector del Màster en gestió integral de conflictes i promoció de la convivència a EPSI-Universitat Autònoma de Barcelona
  • Cap de Gabinet de la regidoria de Familia, Infancia, Usos del Temps i Discapacitats en Ajuntament de Barcelona
  • Autor del llibre "La resiliencia. Crecer desde la adversidad" (Plataforma ed.)