11 de juliol de 2011

Coaching Edu21: COMPRENSIÓ LECTORA

Jornades d’entrenament professional intensiu per a docents

Objectius de l’activitat: Aprofundir en el treball professional de la temàtica de la comprensió lectora en els seus vessants pedagògics: a) fomentar les habilitats prèvies de l’expressió i la comprensió, b) exposar i aplicar diverses metodologies d’aula, i c) introduir-se en el diagnòstic i l’actuació educativa davant l’alumnat amb dificultats d’aprenentatge vinculades a la lectura i la comprensió.

S’adreça a tot tipus de docents donat que l’habilitat lectora i la competència comprensiva és transversal a totes les àrees curriculars. Esbrinar les dificultats, potenciar les competències de comprensió i ajustar les metodologies a la diversitat de l’alumnat, esdevé una funció professional imprescindible per a optimitzar la tasca pedagògica.

 

Continguts

En funció dels destinataris, s’establirà el programa definitiu de continguts sobre comprensió lectora a partir dels següents:

Processos previs

 • La relació entre l’expressió i la comprensió oral i l’expressió i la comprensió lectora
 • Habilitats i capacitats prèvies a la lectura:
  • Aspectes maduratius
  • Motilitat ocular
  • Expressió i comprensió oral
  • Lectura mecànica
  • Capacitat articulatòria
  • Capacitat visual
 • La influència emocional en els processos orals, lectors i comprensius.
 • Els processos previs i els aspectes motivacionals i de funcionalitat de la lectura. Saber per què es llegeix, per què és útil…
 • Els aspectes formals: contorn, dibuixos, tipus de lletra, gruix dels llibres…

Metodologies per a la comprensió

 • El treball de la lectura mitjançant tots els sentits i canals d’entrada.
 • El modelatge correcte en la lectura i el modelatge cognitiu en la comprensió.
 • Les estratègies d’aprenentatge en la lectura i la comprensió (la relectura, repetició sistemàtica de models correctes, memorització de poemes, cançons, rodolins…, explicacions orals,  velocitat lectora).
 • Els processos de matacognició. Autopercepció de l’errada, de la mancança, de la no comprensió. La capacitat de fer preguntes o la porta oberta per a la comprensió.
 • La reproducció de situacions professionals vinculades al treball relacionat amb la comprensió lectora.

Avaluació i pautes didàctiques per a la reeducació i el tractament d’aula

 • L’avaluació de les habilitats prèvies d’expressió i comprensió oral i escrita.
 • L’avaluació d’alguns trastorns de la lectura (dislèxia i trastorn del desenvolupament del llenguatge).
 • L’avaluació inicial, contínua i final de la comprensió lectora de l’alumnat.
 • Reeducacions de l’atenció (visual, auditiva, manipulativa) i de la memòria (visual, auditiva, hàptica)
 • Pautes per al tractament a l’aula dels trastorns de la lectura.

Atenció a la diversitat i currículum

 • La transversalitat en les diferents matèries curriculars de la competència lectora i comprensiva.
 • Modalitats d’agrupament i gestió de l’aula en el treball de llengua, de lectura i de comprensió lectora.
 • L’atenció de la diversitat des de la perspectiva de la comprensió lectora. Alumnes amb dificultats d’aprenentatge i alumnes talentosos i d’altes capacitats vinculades a la lectura i la comprensió lectora.

Família i entorn

 • El paper de la família en la lectura i la comprensió. Contes, repeticions orals, selecció de lectures, hàbits lectors…
 • Les TIC com a recolzament i esperonament de la competència lectora i comprensiva.
 • El treball en xarxa al servei de la comprensió lectora.

 

Cronograma

 Dilluns 11 Dimarts 12 Dimecres 13
Dijous 14
 9:00-10h: Acollida i presentació  9:00-10:15h: Activitat 2: Habilitats i competències prèvies. Xavier Moreno 9:00-10:15h: Màster class: El poder de la lectura en la societat de la imatge. Francesc Torralba.  9:00-10:15h: Activitat 5: Les metodologies a l’aula ordinària. Carme Balaguer
10-12:30h: Anàlisi i debat sobre testimonis en vídeo d’alumnat de Primària.  10:15-12:30h: Simulació 1: El treball de les prèvies de la comprensió lectora en grup reduït.  10:15-12:30h: Anàlisi i debat sobre testimonis en vídeo d’aula en les classes de comprensió lectora.  10:15-12:30h: Simulació 2: Treball a l’aula ordinària sobre la comprensió lectora.
 12:30-13:30h: Activitat 1: L’ús de les TIC al servei de la lectura comprensiva. Miquel Àngel Prats  12:30-13:30h: Activitat 3: Algunes reeducacions per a les habilitats prèvies. Xavier Moreno  12:30h-13:30h: Activitat 4: Trastorns de l’aprenentatge de la lectura i el llenguatge. Roser Colomé  12:30-13:15h: Conclusions. Enric Roca.
 13:15-14:00h: Avaluació i comiat

 

Dades de l’activitat

 • Hores de durada: 30 hores.
 • Destinataris: docents d’infantil, primària i secundària.
 • Nombre de places: màxim de 35.
 • Dies: 11-14 de juliol de 2011, de 9:00h a 14:00h.
 • Lloc: CEJP (Passeig de Gràcia 88, 1r 2a)
 • Data límit per efectuar el pagament: 6 de juliol. La inscripció no es considerarà realitzada de manera definitiva fins que no s’hagi fet el pagament.

Activitat reconeguda pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (30 hores)

 

Equip docent

Francesc Torralba
Francesc Xavier Moreno
Enric Roca
Carme Balaguer
Miquel Àngel Prats
Roser Colomé
Joan Queraltó

 

Equip tècnic audiovisual

Laura Molina
Lídia Juanmartí

 

Materials

Els països europeus han d’esforçar-se en millorar la comprensió lectora

Millorar la comprensió lectora: un objectiu permanent